PrecauTICS

Blog personal

Noticias y comentarios personales

Ideas principais

Escrito por PRECAUTICS 08-07-2019 en Educación. Comentarios (0)

As ideas principais nas que me vou a centrar son as seguintes:

• Infancia e pantallas, medrar cosas TICS.

• Hábitos de uso das TICS dos menores.

• Educación en relación coas TICS.

• Vantaxes das TICS.

• Riscos e desvantaxes do uso das TICS.

• Medidas e ferramentas de seguridade.

• Recomendacións para o uso adecuado das TICS.

Así pois, con este traballo, pretendo afondar na relación que hay entre os nenos e nenas coas tecnoloxías da información e da comunicación e os peligros que conlevan. Para comezar, recollendo datos do que supón unha infancia rodeada de pantallas, os hábitos que adoitan ter, para que as usan, o tempo de uso que lle dan e como as familias interveñen. Despois, destacar os puntos de vista positivos e as vantaxes que teñen, tanto en educación, como á hora de darlle outros usos, entreteñemento, achega de información ou diferentes tipos de aprendizaxese. Tamén mostrar o lado negativo, como a problemática do uso excesivo destas e os ricos que traen consigo, dende o ciberacoso ata un mal uso da privacidade, etc.

A continuación, comentar distintas medidas de prevención no uso das TICS, unha educación responsable, o control parental, privacidade, uso das redes sociais, etc.

E por último, dar unha serie de ideas e recomendacións a ter en conta co fin de concienciar ao alumnado dos riscos das TICS, tanto desde a escola, como dende o ámbito familiar.


Investigando sobre as TICS

Escrito por PRECAUTICS 08-07-2019 en Educación. Comentarios (0)

Hola, son Uxía Sánchez, alumna de Escola, Comunidade e TIC do Grao de Educación Primaria da USC, e mediante este blog pretendo achegar algunha información sobre os pasos que vou realizando no traballo "Perigos de uso TICS" contrastando ao mesmo tempo algunha información relevante.